“Alkoholi ja kogukonna” projekti üheks eeskujuks on erinevates maailma piirkondades korraldatavad niinimetatud alkoholi teavitamise nädalad või kuud (Alcohol awereness month), mille eesmärgiks on ühekordsete ürituste asemel, kaasata sellesse teemasse laiem kogukond.

Paraku on ka Eestis selleteemaline tegevus peamiselt kampaania korras korraldatavad ühekordsed üritused, artiklid või plakatikampaaniad. Antud projektiga tahame panna aluse stabiilsetele ja regulaarselt koos käivatele kogukondlikele ümarlaudadele, mis keskenduksid alkoholi tarvitamisega seotud probleemide ennetamisele ja lahendamisele.

2012. ja 2013. aasta projektiga jõuame kokku seitsmesse väiksemasse Eesti linna. Pilootprojektina alustatud Võhma ümarlaud jätkab oma tegevust (alustatud 2011. aasta kevadel) ning uuteks sihtkohtadeks on Keila, Kehra, Mustvee, Põlva, Sindi ja Kärdla.

Iga linn ja kogukond on erinev ja on selge, et üks meetod ei tööta automaatselt igal pool. Erinevused põhinevad kohalikel traditsioonidel, inimeste erinevustel ja probleemi suurusel. Antud projekti võtmeks on olulisel määral inimesed.

Keila sai nende linnade nimekirja peamiselt tänu ühele inimesele. Keilas elab ja töötab Eesti Karskusliidu liige ja kohalik politseinik Madis Melzar. Mitmes valdkonnas väga aktiivse kodanikuna on Madis ka alkoholiteemat südamel kandmas. Politseinikuna näeb ta oma igapäevases töös alkoholi tarvitamise otseseid tagajärgi ning on tõsiselt motiveeritud alkoholi tarvitamisega seotud kahjusid vähendama.

Keila “Alkoholi ja kogukonna” ümarlaud on avatud kõigile huvitatud kogukonna liikmetele.