Keila ümarlaud keskendus omavalitsuse suhtele alkoholi tarbimisse

Keilas toimus taaskordne ümarlaud 18. septembril kogunedes seekord kogudusemajja, kus käib koos kaks Keila kristlikku kogudust – metodistid ja adventistid.

Eelmisel ümarlaual tõsteti teemana üles vabariigi aastapäeva vastuvõtt ja küsimus, kuidas ja kas sellel üritusel pakutakse alkoholi. Karskusliit tutvustas sel korral möödunud aastate jooksul antud küsimuses tehtut, nimelt on siis alates 2006. aastast esitatud kahele erinevale presidendile ettepanek ja üleskutse korraldada Vabariigi aastapäev alkoholivabalt. Meie eelduseks on olnud, et selle muudatusega ning tugeva sõnumi lisamisega on efektiivselt võimalik tõsta alkoholiga seondub problemaatika seda väärivale pjedestaalile.

Ümarlauast osavõtjad omasid infot, et Keila linnapea aastapäeva vastuvõtul ei ole ka siiamaani alkoholi pakutud, mis on kindlasti positiivseks eeskujuks ja väärib tunnustamist. Samas tõsteti üles mitmed teised avalikud ja linnarahvale suunatud üritused, kus maksumaksja rahast alkoholi siiski pakutakse.

Otsustasime vaadata seda teemat laiemalt ja esitada Harjumaa omavalitsustele teabenõude, uurides nende poliitikat ametlikel üritustel alkoholi tarvitamise kohta.

Arutasime vahepeal piirkonnas aset leidnud sündmusi ja arenguid, mis ühel või teisel moel rõhutavad alkoholi tarvitamisega seotud negatiivseid tagajärgi. Tutvustasime alkoholireklaami järelevalve käigus avastatud rikkumisi Keila linnas, täpsemalt Keilas asuvates kauplustes ja Tarbijakaitseameti vastuseid meie esitatud kaebustele.

Arutasime võimalusi korraldada temaatilisi üritusi ka Keila ümbruskonnas. Otsime võimalusi alustada Nissi vallast. Jaak Vackermann lubas uurida kohalikku huvi ja võimalusi.