Kehra ümarlaud keskendus koolidele ja noortele

11. septembril toimus Kehra Kultuurikeskuse väikses saalis ümarlaud, kus oli teemaks projekti “Alkohol ja kogukond” üritused Anija vallas. Projekt on Kehra ümbruses kasvanud algsetest plaanidest laiemaks ja nii on just koolidega seoses arenenud koostöö lisaks Kehra Gümnaasiumile ka Alavere Põhikooliga. Viimane on Anija valla teine kool ning asub Kehrast umbes 14 kilomeetri kaugusel.

Ümarlaud oli väga rikkalikult esindatud, koondades teiste seas praktiliselt kõiki valla noorte ja lastega töötavate asutuste inimesi. Kohal oli nii Kehra Gümnaasiumi direktor kui ka Anija abivallavanem.

Arutasime projekti erinevaid väljundeid ja nende sobivust ja võimalusi koolidega seoses. Järgmiseks päevaks esitasime kahele piirkonna koolile täpsed teemad, inimesed ja materjalid, mida meil on pakkuda ning peagi saime ka tagasisidet juba täpsemalt mida ja millal kumbki kool sooviks saada. 2. oktoobril toimuvad Kehra Gümnaasiumis loengud kahele vanuseastmele. Kaspar Mägi ja Lauri Beekmann kõnelevad gümnaasiumiastme õpilastele ning Liisa Kangur 5-9 klasside õpilastele.

Kehra Noortekeskuses näidatakse filmi “Kaspar” ja Aljona Zurzhikova filmi “Ela sajani”.

Kehra koolis korraldavad nooremate klasside kunstiõpetajad ka temaatilisi joonistustunde ning nende tulemused saavad üles pandud Kehra Spordihoones.

Alavere Põhikool leidis endale sobiva aja 11. oktoobriks, millal Lauri Beekmann peab loenguid õpilastele ja dr Andrus Lipand kõneleb sama päeva õhtul lastevanemate koosolekul.

Lõpptulemusena jagunevad Kehras erinevad üritused natuke laiemalt kui ühele nädalale (teemanädala idee), kuna koolide ajalised võimalused on piiratud ja Kehra Gümnaasiumi puhul on üheks probleemiks ka ruumipuudus, kuna gümnaasiumihoonet praegu remonditakse ja nii peab toime tulema kitsamate võimalustega.