Kehra koguduses toimus temaatiline teenistus

Kehra baptistikoguduses toimus pühapäeval, 4. novembril temaatiline teenistus, mis oli pühendatud alkoholiprobleemile Eestis ning inimestele, kes kannatavad ühel või teisel moel selle probleemi all.

Projekti “Alkohol ja kogukond” raames teenistusel osalenud Karskusliidu esimees Lauri Beekmann rääkis eluviisidega seotud kahjudest Eesti ühiskonnale ning keskendus alkoholiga seotud kahjule, tuues välja laiemale kogukonnale ja eriti perekondadele ulatuvad probleemid.

Beekmann tõi ka esile kolmetasandilise vastutuse, mida kannab esmalt riik, teiseks kogukond ja kolmandaks muidugi perekond. Riigi kohustus on reguleerida elukeskkonda viisil, mis lihtsustaks inimeste, eriti noorte, tervist ja turvalisust eelistavaid valikuid. Riigi kätes on otsustada alkoholi hinna, kättesaadavuse ja reklaamiga seotud küsimused ning olulisel määral vastutab ta ka seaduste täitmise järelevalve üle.

Kogukond sõnastab normid ja tavad, öeldes, mis on normaalne ja mis ebanormaalne, milline käitumine on kohane ja milline kohatu. Kogukonna suhtumine loob fooni, mille taustal noored teevad oma valikuid ja milliste normidega inimesed kohanduvad.

Olulisimaks tasandiks on aga muidugi perekond, mis on kogukonna ja riigi alusrakukeseks. Laste esmane eeskuju tuleb nende vanematelt ja kodult. Lapsevanemad kannavad suurimat vastutust igapäevase kasvatuse ja juhendamise kaudu. Samas on selge, et meie ühiskonnas ei ole paljud pered piisavalt tugevad, et lapsele seda vajalikku alust anda. Nii põimuvad need erinevad tasandid ja hooleta jäetud laste vastutus kandub ka kogukonnale ja riigile.

Kehra koguduse pastor Eenok Palm rõhutas kogukonna rolli, nimetades ka kogudust selliseks kogukonnaks, kelle ülesanne on oma keskkonnas ka selles küsimuses aktiivset rolli täita. Ta ütles, et koguduse vaatenurgast ei ole alkoholil ühiskonnas mitte mingisugust kohta ja seda peaks iga koguduseliige ka oma eeskujuga välja ütlema ja oma elu valikutega näitama.

Pastor Palm kutsus kogudust alkoholiohvreid ja seda üleriiklikku probleemi ka oma palvetes kandma.