Alkoholiteemaline ümarlaud Põlvas (koos ettekannetega)

Eesti Karskusliit korraldab 15. jaanuaril Põlvas alkoholi ja kogukonna teemalise ümarlaua, mille eesmärgiks on kaardistada laiem alkoholi tarvitamisega seotud kahju ning otsida kogukondlikust perspektiivist lähtudes võimalikke lahendusi.

Ümarlaud toimub Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatava “Alkohol ja kogukond” projekti raames, mis aitab korraldada aasta jooksul seitsmes Eesti väiksemas linnas alkoholiteemalisi üritusi ning panna aluse kogukondlikele ümarlaudadele.

Projekt hõlmab Võhmat, Keilat, Kehrat, Mustveed, Põlvat, Sindit ja Kärdlat. Ümarlaudade eesmärgiks on kogukonna esindajatega koos tõsta alkoholi tarvitamisega seotud teema prioriteetseks teemaks ning otsida probleemi tekitavaid ja suurendavaid põhjusi ning kaaluda võimalikke lahendusi.

Arutelule annavad sisendi kogemustega kiirabiarst Mare Liiger rääkides alkoholiprobleemi mastaapsust ning igapäevastest kogemustest esirindel (loe dr Liigeri hiljutist blogipostitust alkoholismi ja laste teemal). Mariliis Tael Tervise Arengu Instituudist teeb ülevaate noorte alkoholi tarvitamisest Eestis.

Ümarlauale ootame kõiki, kes puutuvad alkoholikahjuga kokku oma töö kontekstis, kes on mures kogukonda ja selle inimesi puudutava alkoholiprobleemi pärast ning kes panustavad laste ja noorte kasvatamisse. Ümarlaud on avatud kõigile.

Ümarlaud toimub 15. jaanuaril algusega 15:30 Põlva vana pastoraadi (Kesk tn 11) III korruse saalis.

Oma osalemisest palume ette teatada hiljemalt 14. jaanuaril mailiaadressil lauri@ave.ee või telefonil 5261884

10. jaanuaril toimuvad Põlva Gümnaasiumis erinevatele klassidele loengud. Õpilastega tulevad kohtuma Eesti Karskusliidu esimees Lauri Beekmann ja Kaspar Mägi. Kaspar osales 11 aastat tagasi liiklusõnnetuses, mille põhjustas joobes juhtimine. Sellest ajast peale on Kaspar liikunud ratastooliga.

Mariliis Taeli ettekanne “Eesti noorte alkoholi tarvitamine”

Mare Liigeri ettekanne “Kas mina saan olla mina ise”

Lähem info:
Lauri Beekmann
Eesti Karskusliidu esimees
5261884
lauri@ave.ee
www.ave.ee/kogukond