Projekti „Kogukondade mobiliseerimine alkoholikahju vastu“ keskseks ideeks on korraldada kuues väiksemas Eesti kogukonnas (väikelinnad ja ümbruses asetsevad vallad) niinimetatud alkoholi teemanädalad, mille raames käsitletakse alkoholiproblemaatikat erinevate kogukonna tasanditega, kaasates osalisi alates omavalitsusest kuni kooli ja politsei ning kodanikuühiskonna organisatsioonideni. Pärast teemanädalat vormuvad aktiivgrupist korrapäraselt koos käivad ja kohaliku kogukonna algatusel toimivad ümarlauad; nende tegevust toetab MTÜ Eesti Karskusliit AVE vajaliku ekspertiisi ja materjalidega.

2013 aasta märtsis, projekti lõpus, toimub Paides neidsamu kohalikke gruppe kaasav üleriigiline konverents, kus keskendutakse väikeste kogukondade spetsiifiliselt alkoholiprobleemide lahendamisele. Projekti käigus valmib koostöös piirkondlike gruppidega MTÜ Eesti Karskusliit AVE eestkostetegevuse hea tava ning, Sotsiaalministeeriumiga partnerlust süvendades, püütakse leida raha projekti jätkutegevuseks ning teistesse maakondadesse kasvamiseks.

Projekti raames toimuvad teemanädalad 6 Eesti väikelinnas (Keila, Kehra, Mustvee, Põlva, Sindi, Kärdla).

Kuue alkoholi teemanädala eesmärgiks Eesti erinevates piirkondades on erinevate üritustega (Linnalehe ”erinumber”, karikatuuri- ja laste joonistuste näitused kultuurimajas, loengud ja filmi näitamine koolis, plakatid/voldikud linnaruumis, avalikud üritused linnakodanikele, ümarlaud spetsialistidele) suurendada teadlikkust alkoholi tarvitamisega seotud ohtudest ja kahjudest ning otsida koos kogukonna erinevate esindajatega võimalikke lahendusi konkreetsetele probleemidele.

KÜSK toetab projekti summas 11816,56 eurot.

Projektijuht: Lauri Beekmann