Kes me oleme?

Mis on Eesti Karskusliit?

Eesti Karskusliit on 1989. aastal taasloodud ja Eesti Vabariigis alates 1922. aastast tegutsenud Eesti Karskusliidu õigusjärglane.

Karskusliit on ühendus, mis on võtnud oma sihiks karskuse propageerimise ning alkoholiseerumise vastu võitlemise.

Karskusliit koondab ühendusena inimesi, kes tunnevad muret leviva alkoholiseerumise pärast Eesti rahva seas. Eriti murettekitavaks peab Karskusliit kasvavat alkoholitarbimist noorte seas.

Milleks karskusliitu vaja on?

Karskusliit vajadust kinnitab Eestis valitsev suhtumine alkoholitarbimisse ning alkoholiga seotud kahju suur ulatus.

Karskusliit tahab suunata ühiskonna tähelepanu alkoholi tarbimise tagajärgedele, millesse suhtutakse sageli liiga kergekäeliselt. Karskusliit ei ole aga vaid näpuga vehkiv korralekutsuja. Karskusliit tahab pakkuda ka alternatiive ning kinnitada, et elu ilma alkoholita on täisväärtuslikum ja enam rahuldust pakkuvam.

Karskusliit tahab suunata tähelepanu ka meie seadusandluse nõrkustele, mis lubavad või lausa soodustavad alkoholitarbimise levikut ja seda ka noorte seas. Nii tahab Karskusliit mõjutada riigi alkoholi- ja uimastipoliitikat, olemata seejuures ise poliitiline organisatsioon.

Mida karskusliit teeb?

Karskusliit tahab oma eesmärkide saavutamise nimel olla ühiskonnas nähtav ja kuuldav.

Karskusliit annab välja ja kirjastab teabekirjandust.

Karskusliit korraldab teabepäevi ja karskust propageerivaid üritusi.

Karskusliit loob kontakte samalaadsete organisatsioonidega otsides koostöövõimalusi ühiste eesmärkide saavutamisel.

Karskusliit osaleb rahvusvaheliste alkoholipoliitikaga tegelevate organisatsioonide, NordAN ja Eurocare´i, tegevuses. Liikmeks ollakse ka Euroopa Komisjoni Alkoholi ja Tervise Foorumil.

Eesti Karskusliidu esimehed on alates 2003. aastast Ignar Fjuk, Olev Remsu ja Lauri Beekmann (praeguseni).

Eesti Karskusliidu juhatus:
Juta Piirlaid, dr Teet Lainevee, Uno Traat, Peep Kask, Indrek Nägelik ja Lauri Beekmann.

Lisa kommentaar