Mis on passiivne joomine

Sa ei joo kunagi üksi – sinu lähedased kannatavad passiivse joomise tõttu

Passiivne joomine, nagu passiivne suitsetamine, viitab kahjule, mida põhjustatakse teistele alkoholi joomisel. Nende kahjude hulka kuuluvad sündimata lastele tekitatud vigastused, vanemate joomise mõju lastele, roolijoodikute põhjustatud õnnetused, koduvägivald ja alkoholiga seotud seksuaalvägivald, kuid ka rahu rikkumine, vandalism ja kaaskodanike häirimine.

Tihti arvavad alkoholitarvitajad, justkui oleks nende tegevus puhtalt nende endi vabadus teha oma eluga seda, mida parasjagu soovitakse. Aeg on aru saada, et see pole sugugi nii. Alkoholi tarvitamine ei ole jooja isiklik probleem, vaid sama palju ka tema lähedaste ja laiemalt kogu ühiskonna probleem. Alkoholitarvitamise vastu võideldes võitleb igaüks mitte kellegi teise isikliku vabaduse vastu, vaid iseenda vabaduse eest, iseenda õiguse eest rahulikule elule, heale tervisele ja turvalisele keskkonnale. Keegi ei tohi kannatada!

Kasutame alkoholitarvitajate poolt teistele tekitatava kahju terminina mõistet “passiivne joomine”, sest see on oma tähendusvälja poolest sarnane tubakatarvitamise puhul kasutatavale “passiivsele suitsetamisele”. Teadusuuringute ja ka alkoholipoliitika tekstides räägitakse alkoholi tarvitamise poolt põhjustatud kahjust teistele (ingl k. harm to others).

Lisa kommentaar