Mida mina saan teha

Toeta meetmete rakendamist!

Eesti Vabariigi Valitsus on kinnitanud “Alkoholipoliitika rohelise raamatu”, mis on aluseks Eesti alkoholipoliitika uuendamisele.
Meetmete elluviimiseks on vaja konkreetset tegevusplaani, mida me uuelt valitsuselt ootame.

“Alkoholipoliitika rohelises raamatus” on kirjas meetmed alkoholi liigtarvitamise ja kahjude vähendamiseks:

  • Alkoholi kättesaadavuse piiramine
  • Alkohoolsete jookide müügiedenduse piiramine
  • Hinna- ja maksupoliitika
  • Salaalkoholi leviku tõkestamine
  • Alkoholitarvitamise ja joobe kahjude vähendamine
  • Joobes juhtimise ennetamine
  • Kohaliku omavalitsuse tegevused alkoholikahjude vähendamiseks
  • Teadlikkuse suurendamine
  • Ravi ja nõustamine
  • Alkoholi tarbimise, tervisemõju ja alkoholipoliitika rakendamise ja tõhususe seire ja hindamine

Et meetmeid ellu rakendada, on vaja konkreetset tegevusplaani, mis määratleb vastutajad ja tähtajad.
Seda ootame uuelt valitsuselt ja selle plaani algatajaks valitsuses peab olema sotsiaalminister.

Toetame sotsiaalministrit alkoholipoliitika tegevusplaani elluviimisel. Avalda toetust siin!

[ninja_forms id=5]

Lisa kommentaar