Mida teha kui keegi joob?

Mida teha, kui keegi joob? Kust saada abi?

Anonüümsed Alkohoolikud
Anonüümsed Alkohoolikud on sõpruskond, mis ühendab mehi ja naisi, kes jagavad omavahel
kogemusi, jõudu ja lootust, et saada oma ühisest probleemist jagu ja aidata ka teisi alkoholismist
terveneda.
Vaata lähemalt

Al-Anoni pererühmad
Al-Anoni pererühmad kujutavad endast alkohoolikute sugulastest ja sõpradest koosnevat kaaslaskonda, kuhu kuulujad jagavad oma kogemusi, jõudu ja lootust, et lahendada ühiseid probleeme. Me usume, et alkoholism on perehaigus ja et suhtumise muutumine võib aidata kaasa tervenemisele.
Vaata lähemalt

Alkohoolikute täiskasvanud lapsed
Alkohoolikute täiskasvanud lapsed on meeste ja naiste anonüümne sõpruskond, mille liikmed tahavad terveneda, teadvustades endale oma hävitavaid käitumismalle ning jagades üksteisega oma kogemusi, jõudu ja lootust.
Vaata lähemalt

Alkoinfo.ee
Võimalus esitada oma alkoholiga seonduv küsimus või mure, millele vastavad erinevad eksperdid.
Vaata lähemalt

Lootuse Küla
Lootuse Küla on 2000. aastal piiskop Märt Vähi ja tema poja Andrew Vähi asutatud avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgiks on sotsiaalselt vähekaitstud ja probleemsete inimeste – alkoholi- ja narkosõltlaste – võõrutamine, rehabiliteerimine ja abistamine tavaühiskonda naasmisel.
Vaata lähemalt

Lootuse Küla Järvakandi Keskus
Lootuse Küla Järvakandi Keskus tegutseb eelprogrammina Lootuse Küla rehabilitatsiooniprogrammile. See ei ole eraldiseisev programm, vaid osa Lootuse Küla programmist. Siia oodatakse ja kutsutakse tänavatelt ja nn „kuumadest punktidest“ inimesi, kes midagi oma eluga enam peale hakata ei oska, kes pole võib olla olnud kained kuid ja isegi aastaid.
Vaata lähemalt

Samaaria Eesti Misjoni turvakodud (Pärnu, Haapsalu, Hiiumaa)
Samaaria Eesti Misjon on kristlik heategevusorganisatsioon. Samaaria põhitegevuseks on aidata ühiskonnast tõrjutud inimesi tagasi tavapärase elu juurde. Peamisteks abi saajateks on alkohoolikud, vanglast vabanenud ja kodutud.
Vaata lähemalt

Päästearmee projekt “Elav Lootus”
Rehabilitatsioonikeskus “Elav Lootus” tegeleb heategevusega, mis on suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooni ja inimeste kohanemisega, kellel on narkootikumi, alkoholi või muude keemiliste ainete sõltuvus.
Vaata lähemalt

Tallinna Laste Turvakeskus
Tallinna Laste Turvakeskuses osutatakse rehabilitatsiooniteenuseid alaealiste komisjoni otsuse alusel suunatud alaealistele. Rehabilitatsiooniteenuseid osutatakse eesti ja vene keeles.
Vaata lähemalt

Eesti Naiste Varjupaikade Liit
Mittetulundusühing Eesti Naiste Varjupaikade Liit on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühingute liit, mis ühendab Eestis naistevastase vägivalla ohvritele varjupaigateenust pakkuvaid ogranisatsioone.
Vaata lähemalt

Wismari Haigla
Wismari Haigla on ainus psühhiaatriahaigla Eestis, mis on peamiselt keskendunud sõltuvushäiretega inimeste ravimisele.
Vaata lähemalt

KORDAMED AS
Vaata lähemalt

 

Lisa kommentaar