Kuidas vähendada kahju teistele

Sa ei joo kunagi üksi – sinu lähedased kannatavad passiivse joomise tõttu

Teadusuuringud kinnitavad, et kõige efektiivsemad meetmed alkoholi tarvitamise vähendamiseks on alkoholi hinna tõstmine, kättesaadavuse piiramine ning reklaami keelustamine. Joomise vähenemisega kahanevad ka sellega kaasnevad kahjud, teiste hulgas kahjud, mida kannatavad teised peale alkoholi tarvitaja. Nende meetmete rakendamine nõuab nii ühiskondlikku kui ka poliitilist tahet ja otsustavust.

Mida rohkem inimene alkoholi tarvitab seda suurem on negatiivsete tagajärgede tõenäosus. Alkoholi liigtarvitamise tagajärgi kogeb inimene omaenda tervisliku olukorra muutumises ning selle mõjust saavad osa (sageli kiiremini kui inimese tervis) ka tarvitaja ümber olevad inimesed, perekond esimesena. Nii on loogiline, et kui inimene suudab oma tarvitamist vähendada, vähenevad ka need kahjud. Loogiline oleks järeldada, et selle probleemi lahendus peitub nendele liigtarvitajatele keskendumine ning nn “ümberkasvatamine”. Paraku kinnitavad uuringud, et hariduslikud ja informatsiooni edastamisele keskenduvad meetmed on käitumise muutmise eesmärgi saavutamiseks väga nõrgad. Efektiivseiks on aga osutunud meetmed, mis on suunatud laiemale ühiskonnale ehk nagu Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) toob välja, siis alkoholikahjude vähendamise “best buys” meetmed on – alkoholi hinna tõstmine, kättesaadavuse vähendamine ning reklaami piiramine. Koos nende meetmetega väheneb terve elanikkonna keskmine alkoholi tarvitamise tase ning paralleelselt ka erinevad kahjud, mis joomisega seonduvad.

Edukalt just Põhjamaades rakendatud kogu elanikkonna alkoholi tarvitamisele suunatud meetmed ehk niinimetatud “total consumption model” mõjutab terve populatsiooni alkoholi tarvitamisega seotud käitumist, vähendades samal ajal tarbimist nii liigtarvitajate kui ka mõõdukate seas. Nii liigtarbijad kui ka alaealised tarbijad on eriti hinnatundlikud ning ka kättesaadavuse vähenemine mõjutab erinevaid alkoholi tarvitamisega seotud käitumisi. Alkoholi reklaam suurendab alaealiste alkoholi tarvitamise tõenäosust ning kui noored juba tarvitavad, siis mida enam näevad nad alkoholi reklaame, seda suuremaks tarvitatavad kogused ka kasvavad.

Näiteks müügikohtade vähendamine (nii jaemüügikohad kui ka baarid-restoranid) on taaskord tõendatult toonud endaga kaasa piirkonnas aset leidvate vägivalla juhtumite languse. Vähenenud on ka koduvägivalla ja laste ärakasutamise ning hooletusse jätmise juhtumid.

Samasuguseid arenguid näeb ka teistpidises arengus ehk kui alkoholi kättesaadavust suurendada, suureneb automaatselt tarbimine ning negatiivsed tagajärjed ei jää tulemata. Toome siia ühe kõneka näite Soomest. Kuni 1969. aastani oli Soomes kogu alkoholimüük selleks ettenähtud riigi monopoolses jaemüügi keti Alko kauplustes. Tollel aastal muudeti seadust ning lubati lahjad õlled (kuni 4.7%) tavakauplustesse ning ka maapiirkonna poodidesse, kus siiamaani alkoholi üldse ei müüdud. Millised olid tagajärjed? Kogu elanikkonna absoluutalkoholi tarvitamine kasvas 46%. Õlle tarbimine kasvas 125% ning lahja õlu puhul oli see kasv koguni 242%.
Taaskord käisid alkoholi tarvitamisega seotud kahjud tarbimiskasvuga sama sammu. Meeste alkoholipsühhooside esinemissagedus kasvas 110%, pankreatiit 100%, alkoholismi esinemine 70% ja maksatsirroos 20%. Naiste puhul olid näitajad veelgi suuremad. Alkoholism kasvas naiste seas 140%, alkoholipsühhoosid 130%, alkoholi mürgistused 90% ja pankreatiit 40%. Üks uurimus hindas ajavahemikus 1969-1975 aset leidvate purjus olles arreteerimiste (erinevad korrarikkumised) muutusi. Naiste seas kasvasid sellised arreteerimised eelneva ajaga võrreldes 160%, alla 18-aastaste naiste seas aga koguni 340%. Meestel oli see kasv 80% ja noortel meesterahvastel 230%.
Alkoholipoliitiliste otsustega paneme paika selle, kas meie elukeskkond soodustab alkoholi tarvitamist, selle liigtarvitamist ning muutes alkoholi odavaks, kergelt kättesaadavaks ning reklaami kaudu propageerituks, muudame paratamatuks ka sellega kaasnevad kahjud, millest paljud mõjutavad ka teisi peale alkoholi tarvitaja.

On oluline mõista, et alkoholi tarvitamisega seonduv kahju on 100% ennetatav. Ärahoitava kahju tolereerimine on lubamatu!

Lisa kommentaar