Konverentsi “Passiivne joomine” materjalid

30. märtsil korraldas Eesti Karskusliit koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning NordAN-ga, Norway Grantsi ja Sotsiaalministeeriumi rahastamisel konverentsi “Passiivne joomine”.

Niinimetatud passiivne joomine või teistele tekitatud kahju (harm to others) on rahvusvahelises teadusmaailmas ning ka alkoholipoliitikas üha enam tähelepanu pälvimas. 30. märtsi konverentsil kõnelesid kolm teadlast, kes on oma riigis osalenud vastavasisulise raporti koostamisel. Konverentsil esines kolm lektorit:

Dr Ann Hope, Trinity Kolledzist Dublinis, Iirimaal, on Iiri “Harm to others” raporti peaautor ning uurinud seda teemat ka Šotimaa kontekstis. Presentatsiooni vaata SIIT.

Dr Inger Synnøve Moan töötab Norra alkoholi- ja narkootikumide uurimisinstituudis (SIRUS), kus üheks tema peateemaks on samuti passiivne joomine ja selle mõju laiemale ühiskonnale. Presentatsiooni vaata SIIN

Dr Christoffer Tigerstedt töötab Soome riikliku tervise ja tervishoiu instituudis ning on Soome vastava raporti kaasautoriks. Presentatsiooni leiad SIIT

Lisa kommentaar