Passiivne joomine

2014. aastal alustas Karskusliit koos partneritega Norra programmi toetusel ellu viima kampaaniat “Passiivse alkoholitarvitamise
termini juurutamine ja seeläbi hoiakute ja käitumise muutmine alkoholi liigtarvitamise suhtes”. Kampaania eesmärkideks on:

  • Termini “passiivne joomine” toomine alkoholiteemalisse kommunikatsiooni.
  • Hoiakute muutmine: laiema avalikkuse kaasamine passiivse alkoholitarvitamisega seonduvasse diskussiooni.
  • Käitumise muutmine: poliitikategijate mõjutamine läbi avalikkuse kaasamise, rakendamaks alkoholi liigtarvitamist piiravaid meetmeid.

Toetajad

Norra toetused ja Sotsiaalministeerium toetavad Eesti Karskusliidu projekti  „Passiivse alkoholitarvitamise termini juurutamine ja seeläbi hoiakute ja käitumise muutmine alkoholi liigtarvitamise suhtes“ summas 228 845 EUR.

Norra toetuste kaudu aitab Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Norra teeb Euroopa Majanduspiirkonna (Euroopa Majanduspiirkond) lepingu kaudu tihedat koostööd ELiga.
Norra annab aastatel 2009–2014 toetusi summas 1,7 miljardit eurot. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd Norra organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016. Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.
Partnerid
Projekti aitavad teostada:
30. märtsi konverentsi korraldamises osalesid ka:
Lähem info:

Lauri Beekmann
Eesti Karskusliidu esimees ja projektijuht
lauri@ave.ee
www.ave.ee

Lisa kommentaar