ETAK toetab Sotsiaalministeeriumi plaani alkoholireklaami piirata

Eesti tubaka- ja alkoholikahjude vähendamise koda (ETAK) toetab Sotsiaalministeeriumi plaani vähendada alkoholi reklaamimist ning keelustada alkoholimüük tanklates.

Kümnest rahva tervisele ja lastekaitsele pühendunud vabaühendusest koosnev ETAK-i võrgustik on alaealisi ahvatlevale alkoholireklaamile aastaid tähelepanu juhtinud ning kutsunud poliitikuid tegema tõenduspõhistel argumentidel rajanevaid vastutustundlikke otsuseid.

MTÜ Lastekaitse Liit juhataja Martin Medar leiab, et alkoholireklaami piiramine aitab lastel alkoholist hoiduda. “Lapsed on ühiskonna kalleim vara. Teadusuuringud ning teiste riikide praktika on näidanud, et alkoholi reklaami piiramisega väheneb ka alaealiste seas alkohoolsete jookide pruukimine. On positiivne, et riik on võtmas konkreetseid samme alkoholi tarbimise ennetamiseks, vähendades seeläbi just alaealiste seas alkoholi tarbimist,” sõnas Medar.

„Alkoholi tarvitamisest tingitud haigused ning vigastused ja neist põhjustatud kulud tekitavad nii üksikisikutele kui kogu ühiskonnale ainult kahju, seetõttu peab arstide liit alkoholireklaami ebaeetiliseks ja toetab igati selle piiramist. Inimeste tervis on tähtsam mis tahes ettevõtlusvabadusest või ärihuvidest,“ ütles Arstide Liidu president Lembi Aug.

„Uurimus uurimuse järel kinnitavad selgelt, et mida rohkem alaealised alkoholi mõnusa eluga seostavaid reklaame näevad seda suurem on tõenäosus, et nad hakkavad alkoholi tarvitama,“ kinnitas Eesti Karskusliidu esimees ja ETAK-i juhatuse liige Lauri Beekmann. „Meie arusaamine alkoholi üldisest mõjust on tänu teadusuuringutele nii oluliselt kasvanud, et iseenesestmõistetav oleks alkoholi puhul teha sama järeldus, mis tubakagi puhul – sellise aine tarvitamist ei või reklaamimise kaudu propageerida. Pannes piir nn elustiili reklaamidele, ollakse kindlasti õigel teel.“

ETAK tuletab meelde, et alkoholi reklaam on edukalt keelatud Islandil ja Norras, mõlemas riigis on alaealiste alkoholi tarvitamine ka selgelt vähenev. Telereklaam on keelatud Rootsis ja Prantsusmaal ning Soomes keelati käesoleva aasta alguses alkoholi reklaamimine sotsiaalmeedias. Prantsusmaa Loi Evin seadus ongi ka käesoleva Eesti plaani eeskujuks, kus seadusega on määratletud, mida reklaam tohib näidata, mitte aga loetletud keelatud tegevused, mis on jätnud reklaamitegijatele rohkelt vaba tõlgendamisruumi. Teeme ka ettepaneku leida võimalused alkoholireklaami piiramiseks internetikeskkonnas Eesti domeenides.

Juba 2008. aastal tõdes WHO Ekspertide Nõukogu, et massilise alkoholireklaami kontekstis ei ole “haridusprogrammid koolides, mille eesmärgiks on olnud alkoholikahju vähendamine, osutunud efektiivseks selle eesmärgi saavutamisel.” Põhjusena tuuakse välja just alkoholi propageeriv kaalukas sõnum, mis muudab ennetustegevuse ebaefektiivseks.

ETAK peab ühemõtteliselt õigeks ka alkoholimüügi lõpetamist tanklates, mis oleks oluline samm liiklusturvalisuse suurendamiseks ja ühiskonnale sõnumi andmiseks. Alkohol ei ole tarbekaup, mis peab olema igal pool kättesaadav, ning liiklus ja alkohol ei kuulu mingil juhul kokku.

ETAK-i võrgustikku kuuluvad Eesti Arstide Liit, Eesti Karskusliit, Eesti Kopsuliit, MTÜ Lastekaitse Liit, Eesti Perearstide Selts, Eesti Tervisedenduse Ühing, Eesti Vähiliit, MTÜ Salutįre, MTÜ Tubakavaba Eesti.

Rubriigid: Meie uudised, Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Kommenteerimine on suletud