MAAILMA TERVISHOIUORGANISATSIOONI EUROOPA ALKOHOLIHARTA (1995)

Euroopa alkoholialase tegevusplaani toetamiseks kutsub Pariisi konverents kõiki liikmesriike tegema alkoholipoliitikat ja koostama ulatuslikke elluviimisprogramme, mis eri kultuuride ning sotsiaalse, juriidilise ja majandusliku keskkonna eripärasid arvesse võttes lähtuks järgnevatest eetilistest põhimõtetest ja eesmärkidest (olles teadlik, et dokument ei anna juriidilisi õigusi). 

Eetilised põhimõtted ja eesmärgid

 1. Kõigil inimestel on õigus õnnetuste, vägivalla ja teiste alkoholitarbimise negatiivsete tagajärgede eest kaitstud perekonna-, ühiskonna- ja tööelule.

 1. Kõigil inimestel on alates varasest lapseeast õigus saada pädevat erapooletut teavet ja haridust alkoholitarbimise tagajärgede kohta tervisele, perekonnale ja ühiskonnale.

 1. Kõigil lastel ja noorukitel on õigus kasvada üles keskkonnas, mis on kaitstud alkoholitarbimise negatiivsete tagajärgede ning, nii palju kui võimalik, ka alkohoolsete jookide propageerimise eest.

 1. Kõigil alkoholi kuritarvitavatel inimestel ja nende perekonnaliikmetel on õigus ligipääsetavale ravile ja toetusele.

 1. Kõigil inimestel, kes ei soovi alkoholi tarvitada või ei saa seda teha tervislikel või muudel põhjustel, on õigus olla kaitstud surve eest alkoholi tarvitada ning saada tuge oma alkoholivabale käitumisele.

Kümme alkoholialast tegevusstrateegiat

Teadusuuringud ja edukad näited eri riikidest annavad tunnistust, et Euroopas on võimalik saavutada olulist tervislikku ja majanduslikku kasu, kui, võttes arvesse eri kultuuride ning sotsiaalse, juriidilise ja majandusliku keskkonna eripärasid kõigis liikmesriikides, viiakse ellu järgnevad kümme alkoholialast tegevusstrateegiat (mille läbi realiseeruks ülaltoodud eetilised põhimõtted ja eesmärgid).

 1. Teavitada inimesi alkoholitarbimise tagajärgedest tervisele, perekonnale ja ühiskonnale ning tulemuslikest meetmetest, mille abil on võimalik kahju vältida või miinimumini vähendada, rajades selleks ulatuslikke haridusprogramme alates varasest lapsepõlvest.

 1. Soodustada selliste avalike, privaatsete ja töökeskkondade teket, mis oleksid kaitstud õnnetuste, vägivalla ja teiste alkoholitarbimise negatiivsete tagajärgede eest.

 1. Võtta vastu ja panna maksma seadused, mis tulemuslikult pärsivad alkoholijoobes sõidukijuhtimist.

 1. Edendada tervist, kontrollides alkohoolsete jookide kättesaadavust (näiteks noortele inimestele) ning mõjutades nende hinda (näiteks maksustamise kaudu).

 1. Rakendada rangeid kontrollimeetmeid (võttes arvesse olemasolevaid piiranguid ja keelde mõnedes riikides) alkohoolsete jookide otsesele või kaudsele reklaamimisele ning tagada, et ükski reklaami vorm ei ole spetsiifiliselt suunatud noortele inimestele, näiteks alkoholi ja spordi seostamise kaudu.

 1. Tagada alkoholi kuritarvitavatele inimestele ja nende perekonnaliikmetele tulemuslike ravi ja taastusravi teenuste (koos väljaõppinud personaliga) kättesaadavus.

 1. Edendada alkohoolsete jookide turustamises osalevate või teenindavate inimeste teadlikkust eetilise ja juriidilise vastutuse kohta, tagada range tooteohutuse kontroll ning rakendada tulemuslikud abinõud ebaseadusliku tootmise ja müügi ärahoidmiseks.

 1. Suurendada ühiskonna võimet alkoholiga toime tulla, koolitades eri sektorite (näiteks tervishoiu, sotsiaalhoolekande, hariduse ja kohtusüsteemi) spetsialiste ning tugevdades samal ajal kogukondade arengut ja liidrirolle.

 1. Toetada valitsusväliseid organisatsioone ja eneseabi liikumisi, mis propageerivad tervislikku elustiili ning eeskätt neid, mille tegevus on suunatud alkoholiga seotud kahju ennetamisele või vähendamisele.

 1. Formuleerida liikmesriikides laiapõhjalised programmid, arvestades käesolevat Euroopa alkoholihartat, määrata kindlaks selgepiirilised eesmärgid ja tulemuste indikaatorid, jälgida arengut ning tagada programmide korrapärane uuendamine saadud hinnangute põhjal.

Rubriigid: Dokumendid. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Kommenteerimine on suletud