Alkohol võib põhjustada vähki – vähendage oma tarbimist

Täna, kui me tähistame ülemaailmset vähi päeva (4. veebruar) ning positiivseid tulemusi, mis on saavutatud vähiennetuses, peame meeles pidama ka vähem teadvustatud vähi riskifaktoreid nagu alkoholi tarvitamine.

Euroopa vähktõvevastase tegevuskava sõnumiks alkoholi tarvitamise osas on: “Kui Sa tarvitad ükskõik millist alkoholi, vähenda oma tarbimist. Vähi ennetamise vaatenurgast on alkoholi mittetarvitamine parim variant.”

Esimene otsustav ühendus alkoholi ja vähi vahel loodi 1987. aastal, kuid peaaegu 25 aastat hiljem on ainult 36% Euroopa Liidu elanikest sellest seosest teadlikud. Alkohoolsed joogid mõjutavad seedetrakti ning põhjustavad rinnavähi arengut.

Arvestades asjaoluga, et Euroopa on kõige enam alkoholi tarvitav regioon maailmas, kusjuures osades Euroopa riikides on alkoholi tarvitamine maailma keskmisest kaks korda kõrgem, vajame selles osas kohest tegutsemist.

Alkoholi panust erinevate vähkide tekkele peab paremini mõistetama. Vaja on paremat teavitamist, kasvavat teadlikkust tervishoiu töötajate seas ning efektiivseid rahva tervise meetmeid, et rõhutada alkoholi ja vähi vahelist linki ning edendada tegevust, et vähendada ennetatavaid haigusi ja surmasid.

Uut Euroopa vähktõvevastast tegevuskava tervitavad Euroopa alkoholipoliitika spetsialistid pidades seda oluliseks sammuks probleemile lahenduse leidmisel. “Me toetame 4. Euroopa vähktõvevastast tegevuskava ning rõõmustame selle alkoholi tarvitamist puudutava selge sõnumi üle. Me kutsume üles kõiki osapooli suurendama teadlikkust faktist, et alkohol põhjustab vähki. Meil kõigil on õigus teada, milliseid kõrvalmõjusid meie joogid põhjustavad,” ütles Euroopa alkoholipoliitika allianssi peasekretär Mariann Skar.

Lisainfo:
Lauri Beekmann
Eesti Karskusliidu esimees
5261884
lauri@ave.ee
www.ave.ee

Alkoholiteemalised faktid

  • Alkohol on kolmandaks tervisekahju ja mittenakkushaiguste, nagu vähk ja südameveresoonkonna haigused, riskifaktoriks Euroopas 1

  • Alkohol on toksiline aine, mõjudes otseselt ja kaudselt erinevatele organitele ning põhjustades üle 60 erinevat haigust ja tervisekahju. Võttes arvesse kõiki haigusi ja vigastusi globaalsel tasandil on alkoholi tarvitamisega kaasnev negatiivne tervisekahju 31.6 korda kõrgem sellega seostatavast võimalikust kasust

  • Euroopa Liidus on 12 miljonit inimest alkoholi sõltuvuses2

  • Umbes 9 miljonit last elab Euroopa Liidus vähemalt ühe sõltlasest vanemaga3

  • Üks neljast liikluses hukkunust EL-s on põhjustatud alkoholi poolt; 2010. aastal suri Euroopa teedel 31 000 inimest ning 25% nendest surmadest olid põhjustatud alkoholi poolt4

  • Raseduse aegne alkoholi tarvitamine võib kaasa tuua sünnidefekte ja arenguhäireid. See võib põhjustada veel sündimata lapsele füüsilisi, käitumis- ja õppehäireid.

  • Alkoholi põhjustatud sotsiaalne kahju EL-s maksab 155,8 miljardit eurot aastas5

  • Alkohol on juhtivaks tervisekahju ja enneaegse surma riskifaktoriks tööealise elanikkonna seas (25-59 eluaastat)6

  • Alkohol põhjustab 7-st mehest ühe surma ning 13-st naisest ühe surma, vanuserühmas 15-64, tuues endaga Euroopas kaasa umbkaudselt 120 000 enneaegset surma aastas7

1 World Health Organisation (2014) Global status report on alcohol and health

2 Rhem J, Shield D (2012) Interventions for alcohol dependence in Europe: a missed opportunity to improve public health

3 Anderson P, Baumberg (2006) Alcohol in Europe: a public health perspective

4 European Transport Safety Council (2011) 5th Road Safety PIN Report

5 Rehm, J. et al (2012) Interventions for alcohol dependence in Europe: A missed opportunity to improve public health

6 Scientific Opinion of the Science Group of the European Alcohol and Health Forum (2011) Alcohol, Work and Productivity

7 WHO (2013) Status report on alcohol and health in 35 European countries

Rubriigid: Meie uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Kommenteerimine on suletud