Alkoholimüügipiirangute rakendamise efektiivsusest

Eesti Karskusliit toetab alkoholi müügikohtade ja müügiaegade vähendamise plaane, rõhutades, et tegemist on tõenduspõhiste meetmetega, mille rakendamine aitab vähendada alkoholi tarvitamisega seotud kahju.

Karskusliit meenutab, et viimased paar aastakümmet on Eestis valitsenud olukord, mille tulemusena on alkoholi kättesaadavus äärmiselt suur. Kui Rootsis on 100 000 elaniku kohta 3.5 kange alkoholi müügikohta, siis Eestis on 100 000 elaniku kohta sarnaseid müügikohti 195. On selge, et sellises võrdluses on Eestis väga keeruline garanteerida, et alaealised ja ka joobes inimesed alkoholi kätte ei saaks. Mida rohkem on kassasid, kustkaudu alkohol on kättesaadav, seda keerulisem on kontrolli rakendamine.

“Põhjamaades on teadaolevalt riiklikud alkoholi jaemüügi monopolisüsteemid, mille eesmärgiks on võtta alkoholimüügilt kasumi taotlus ning suurendada kontrolli, et alaealised alkoholi ei saaks,” meenutas Eesti Karskusliidu esimees ja Põhjamaade alkoholipoliitika võrgustiku NordAN peasekretär Lauri Beekmann. “Ka kellaajaliselt on meie põhjanaabrite juures alkohol selgelt väiksema kättesaadavusega. Laupäeviti suletakse need poed kell 15 ja pühapäeviti on seal juba aastaid alkoholimüük keelatud.”

“Oleme veendumusel, et kuigi jaemüügi monopolisüsteem olekski parim meetod, siis kui meie poliitiline ja ühiskondlik vastuseis seda olulist sammu ei võimalda teha, on vaja teha muid otsuseid, et neid müügikohti ja -aegu vähendada. Kuskilt peab see muutus algama ja on loogiline, et see on seotud õppe- ja lasteasutuste ümbrusega,” ütles Beekmann.

Alkoholi kättesaadavuse vähendamist nimetab Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) üheks kolmest efektiivseimaks meetmete komplektiks ehk nn alkoholipoliitika “best buys”, kuhu kuuluvad veel alkoholi hinnapoliitika ja reklaamipiirangute rakendamine.

“Uurimused näitavad, et mida kättesaadavam alkohol on, seda rohkem alkoholi tarbitakse ning seda suurem on joomisest tulenev kahju. Isegi väikeste alkoholi kätesaadavust vähendavate meetmete rakendamine võib vähendada kahju tervisele, samuti vähendada vägivalda ning kahju, mida tehakse teistele.” (WHO European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012-2020). http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/178163/E96726.pdf

Tõendid kinnitavad, et alkoholi müügikohtade arv on seotud alaealiste joomise rohkuse, vägivaldsete rünnete, mõrvade, lastevastase vägivalla ja hooletusse jätmise, enesele põhjustatud vigastuste ja ka liiklusõnnetuste esinemisega. Samuti kinnitavad tõendid, et müügiaegade vähendamine aitab kaasa alkoholi tarvitamisega seotud kahjude vähendamisele. Allikas: Evidence for the effectiveness and cost–effectiveness of interventions to reduce alcohol-related harm – http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/43319/E92823.pdf?ua=1

“On arusaadav, et kaupmeestele sellised muudatused ei meeldi ja kuna mängus on nende materiaalsed huvid, siis automaatselt nad ei usu ka nende meetmete efektiivsusesse. Rahva tervis ja ärimeeste huvid on sageli konfliktis, kuid riigi ja omavalitsuste vastutus on anda prioriteet siiski rahva tervisele,” rõhutas Beekmann. “Meil on põhjalik tõenduspõhi ja WHO julgustus, et alkoholi müügikohtade ja -aegade vähendamine on efektiivne alkoholi tarvitamise langetamiseks. Eesti on omalt poolt allkirjastanud nii WHO Euroopa alkoholi kahjude vähendamise tegevusplaani aastateks 2012-2020 kui ka WHO Globaalse Alkoholistrateegia, mis mõlemad rõhutavad ka nende meetmete olulisust.”

Üheks oponendiks on tõusnud Statoil, valdavalt Norra riigile kuuluv firma, kes sarnast võitlust Balti riikides on varemgi pidanud. Kui Leedu keelustas 2009. aasta 1. jaanuarist alkoholi müügi tanklates, kutsus Statoil Leedu valitsust seda piirangut tühistama, hoiatades et alkoholimüügi piirang mängib olulist rolli StatoilHydro otsusel investeerida Leetu. Samas tõi Leedu politsei andmetel see piirang endaga ajavahemikus jaanuar-mai 2009 kaasa 45% alkoholiga seotud õnnetuste languse. Allikas: http://www.traderscommunity.com/news.php?extend.32573.20

 

Rubriigid: Meie uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Kommenteerimine on suletud