Karskusliit: Riigikogu majanduskomisjon toob alkoholipoliitika arutellu tõsise huvide konflikti

Eile toimus Riigikogu majanduskomisjoni kokkukutsutud alkoholipoliitikateemaline koosolek „huvigruppidega“, kelle seas ei olnud mitte ühtegi rahva tervise organisatsiooni.

Majanduskomisjoni esimehe Aivar Koka (IRL) juhitud koosolekule oli kutsutud Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liidu, Eesti Õlletootjate Liidu, Eesti Kaupmeeste Liidu, Eesti Väikekaupmeeste Liidu, Eesti Ringhäälingute Liidu, Eesti Väikepruulijate Liidu, Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liidu, COOP Keskühistu, Rimi Eesti Food AS, Maxima Eesti OÜ, AS Tallinna Lennujaam, TV3 AS, Altia Eesti AS, AS Tallink Duty Free ja lisaks ka sotsiaalministeeriumi esindaja.

„Peame tõsiselt muretekitavaks asjaolu, et üks päev enne alkoholipoliitika Riigikogu suurde saali jõudmist korraldab selle teema Riigikogus vastutava isikuna toimiv hr Aivar Kokk alkoholipoliitika teemalise arutelu kuhu ei kutsuta mitte ühtegi organisatsiooni, kes esindaks rahva tervise argumente,“ ütles Eesti Karskusliidu esimees Lauri Beekmann. „Kui majanduskomisjon või IRL laiemalt näeb sellist tegevust positiivse kaasamisena, on tegemist küll vales suunas liikumisega.“

22. märtsil Riigikogus esimesele lugemisele tuleva eelnõu seletuskiri määratleb eelnõu eesmärgi järgnevalt: „Eelnõu algatamise peamine eesmärk on rahva tervise kaitse, alkoholist tingitud sotsiaalsete ja tervisekahjude vähendamine ning alkoholitarbimise ja sellest tulenevate kahjude vähendamine alaealiste hulgas.“

„Majanduskomisjoni koosoleku järgne meediakajastus viitab sellele, et äriettevõtetega kohtumise järel anti neile mingi taseme lubadusi, et eelnõud hakatakse leebemaks muutma. Karskusliit peab alkoholitööstuse ja teiste alkoholiärist majanduslikult huvitunute kaasamist nende ilmselge huvide konflikti tõttu rahva tervise edendamise olulise pidurina. Ainult nende kaasamine on aga üsna ennenägematu ja äärmiselt negatiivne areng,“ tõdes Beekmann.

Rahva tervise eesmärkide ja ärihuvide konflikti on pretsedendina käsitlenud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni artikkel 5.3 https://www.riigiteataja.ee/akt/903138 mis sätestab: „Tubaka tarbimise vähendamisel ning oma rahvatervise poliitika kehtestamisel ja rakendamisel kaitseb konventsiooniosaline oma poliitikat tubakatööstuse ärihuvide ja teiste seaduspäraste huvide eest riigi seaduse järgi.“ Selle punkti osas 2008. aasta novembris vastu võetud juhised (http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_5_3/en/) täpsustavad, et riigid peaksid keelduma tubakatööstust rahva tervise poliitika kujundamisel kaasama „osapoolena“ (stakeholder). Raamkonventsioon ütleb, et konventsiooniosalised peaksid tunnistama „vajadust olla valvel tubakatööstuse pingutuste suhtes õõnestada või kahjustada tubaka tarbimise vähendamise tegevust.“

„Leiame, et need WHO kehtestatud reeglid peaksid puudutama ka alkoholitööstust. Küsimus ei ole selles, kas alkoholi ja tubaka kahjulikkus on võrreldav, vaid selles, et nende legaalsete tööstuste huvidekonflikt on kahtlemata ühesugune,“ ütles Beekmann.

Lähem info:
Lauri Beekmann, Eesti Karskusliidu esimees
5261884
lauri@ave.ee

 

Rubriigid: Meie uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Kommenteerimine on suletud