Avalik kiri Riigikogu liikmetele

Austatud Riigikogu liikmed,
pöördun Teie poole seoses Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadusega, mis jõuab sel kolmapäeval Riigikogu saali. Alkoholi teemal on viimased aastad toimunud aktiivne ühiskondlik diskussioon ja tõenäoliselt on praktiliselt kõik oluline ära öeldud. Ma ei tahaks hakata kordama ja taaskord tõestama alkoholi hinna tõstmise, kättesaadavuse piiramise ja reklaami keelustamise efektiivsust. Kuid juhiksin Teie tähelepanu veel paarile seigale, mida võiksite arvestada, kui olete oma seisukohta kujundamas.

Alkoholitööstus koos teiste selle eelnõu vastastega on muuseas rõhutanud, et Eesti on jõudnud alkoholi tarvitamise osas rahuldavasse olukorda ning puudub vajadus nii suurteks alkoholipoliitilisteks muudatusteks.

Meil on põhjust rõõmustada aset leidnud positiivsete muutuste üle, kuid ärgem tehkem siiski viga arvates, et praegune olukord on aktsepteeritav või et kehtiv regulatsioon piisav.

Kui lastekaitse valdkonnas kannatab senise 10 lapse asemel 8 last, siis statistiliselt on olukord paranemas ja alkoholitööstuse sarnane „huvigrupp“ võib öelda, et laseme nüüd sellel positiivsel arengul omasoodu edasi areneda ja ärme rohkem sekku. Lastekaitsja keskendub aga 8-le kannatavale lapsele. Ärge valige poolt, mis lepib ennetatava kahjuga. Ja alkoholi tarvitamisega kahju on 100% ennetatav.

Me kipume mõõtma alkoholiprobleemi teatud tuttavate ja ühiskonnas väga nähtavate mõõdikute järgi. Peamine ongi see joodav alkoholikogus keskmise täisealise eestlase kohta ja lisaks selline kahju nagu näiteks roolijoodiklus (mis arvuliselt on tegelikult väga väike osa alkoholi tarvitamisega seotud kahjust). Juhiksin Teie tähelepanu paarile valdkonnale, mida me pole aga ametlikes arvudes veel hakanud üldse arvestamagi.

  1. Alkohol on klassifitseeritud esimese astme kantserogeenina, nagu ka näiteks tubakas ja asbest. Alkohol põhjustab suu-, neelu-, kõri-, söögitoru-, rinna-, soole- ja maksavähki. Selle aasta sisse on jäänud kaks uurimust, mis seostavad alkoholi tarvitamist ka eesnäärmevähi ja melanoomi riski kasvuga. Teadlased kinnitavad üha suurema veendumusega, et alkoholi tarvitamine on oluline ennetatav riskifaktor ning vähi vaatenurgast ei ole olemas riskivaba kogust. Euroopa vähktõvevastase tegevuskava kohaselt on Euroopas 10% meeste vähijuhtumitest ja 3% naiste vähijuhtumitest põhjustatud kas praegusest või varasemast alkoholi tarvitamisest. Eesti tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi andmetel diagnoositi Eestis 2014. aastal meestel 4258 vähijuhtu ja naistel 4300 vähijuhtu. Meeste puhul on alkoholi tarvitamine uuringu järgi seega Eestis põhjustanud 10% ehk 426 juhtu ja naiste puhul 3% ehk 129 juhtu aastas. Kokku 555. Aastas. http://www.cancerepidemiology.net/article/S1877-7821(16)30176-X/abstract
  2. Alkohol on teratogeen ehk aine, mis võib tekitada loote arenevas ajus väärarenguid. Ükskõik, millisel raseduse perioodil naine alkoholi tarvitab, toimib see lootele alati, sest alkohol läbib platsenta täielikult. Alkoholist tingitud lootekahjustuste (Fetal Alcohol Spectrum Disorders – FASD) esinemisesagedus puudutab uuringute kohaselt kuni 2-5% lastest. https://www.cdc.gov/ncbddd/fasd/data.html#ref Eestis sünnib viimastel aastatel keskmiselt 14000 last, mis tähendab, et raseduse aegse alkoholi tarvitamise tagajärjel pöördumatuid kahjusid võib kanda 280-700 last. Aastas. 2016. aasta jaanuaris avaldatud massiivne uurimus identifitseeris 428 konkreetset haigust, mis esinevad koos FASD-ga. Need ICD-10 koodiga haigused mõjutavad peaaegu iga organismi süsteemi, sealhulgas ka kesknärvisüsteemi, nägemist, kuulmist, südant, vereringet, seedimist, luu- ja lihaskonda ja hingamiselundkonda. http://www.camh.ca/en/hospital/about_camh/newsroom/news_releases_media_advisories_and_backgrounders/current_year/Pages/More-than-400-conditions-co-occur-with-Fetal-Alcohol-Spectrum-Disorders-(FASD),-CAMH-study-finds.aspx

Head riigikogulased, palun ärge eksige arvama, et oleme saamas alkoholitarvitamisega seotud kahju kontrolli alla. Nagu nendest paarist näitest selgub, oleme ehk vähemalt osaliselt alles hakkamas mõistma selle probleemi tegelikke mastaape.

Alkoholitööstus raamistab selle teema lähtudes oma majanduslikest huvidest. Ja see on arusaadav. Kuid ärge unustage neid kõnekaid fakte ning asjaolu, millest me tegelikult räägime:
alkohol on teratogeen, kantserogeen, sõltuvust tekitav närvimürk, depressant. Alkoholi tarvitamine tapab maailmas igal aastal 3.3 miljonit inimest. Alkohol on otseselt põhjuslikuks faktoriks üle 200-le haigusele ja vigastusvormile. Alkohol põhjustab 7 erinevat vähivormi. Alkohol on juhtivaks tervisekahju ja enneaegse surma riskifaktoriks tööealise elanikkonna seas (15-49 eluaastat). Globaalselt. Kusjuures pool maailma elanikkonnast ei tarbi alkoholi. Alkoholi põhjustatud sotsiaalne kahju EL-s maksab 155,8 miljardit eurot aastas.

Soovin Teile otsusekindlust ja arukat meelt

Lauri Beekmann
Eesti Karskusliidu esimees
5261884
lauri@ave.ee

 

Rubriigid: Meie uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Kommenteerimine on suletud