Meie uudised

Rahvusvaheline alkoholi põhjustatud sünnikahjustuste teadlikustamise päev

Üheksanda kuu üheksas päev ehk 9. september on rahvusvaheline alkoholi põhjustatud sünnikahjustuste teadlikustamise päev.

Üheksanda kuu üheksas päev

Üheksanda kuu üheksas päev ehk 9. september on rahvusvaheline alkoholi põhjustatud sünnikahjustuste teadlikustamise päev.

Posted by Eesti Karskusliit AVE on Esmaspäev, 9. September 2019

IM MEMORIAM – Juta Piirlaid

Sügava kurbusega teatame meie juhatuse pikaaegse liikme Juta Piirlaiu surmast. Juta lahkumine jätab meie organisatsiooni augu, mille täitmine polegi võimalik.

Juta oli aktiivne Eesti Karskusliidu taasorganiseerimise algusest peale ning juhtis kaua aega ka Eesti Sinise Risti Liitu.

Tema elujaatav ja taskaalukas mõistuse hääl hoidis ühenduses meie liikumise ajalugu, hetkeseisu ja tulevikku.

Jääme Jutat igatsema ning avaldame kastunnet tema omastele ja lähedastele.

Karskusliidu üleskutse: jõuame koos elusa ja tervena ka sügisesse

Soovime, et suvi oleks selline, et me kõik jõuaks ka sügisesse. Et pidu, kooli lõpetamine ja jaanituli ei tähendaks iseenesestmõistetavalt alkoholi ja sellega liialdamist. Et vaba aega ei sisustataks viisil, mis välistab selle mäletamist järgmisel päeval. Et me õpiksime väärtustama inimesi meie kõrval ja omaenda tervist ning tulevikku.

Paraku teame me faktina, et alkoholiga seotud õnnetused ja surmad soojadel ja ilusatel suvepäevadel viivad meie hulgast kindla arvu inimesi, kes tänavust sügist enam ei näe. See on statistiline fakt. Uppumised, liiklusõnnetused, rasked vigastused tulevad jälle. Aga oluline on mäletada, et need on kõik ennetatavad. Täna saame veel otsustada teisiti.

Kui mingist hetkest võib sinu kodupoes alkohol minna odavamaks, ära lase oma elu kujundada alkoholi taskukohasuse või kättesaadavuse argumentidel. Otsusta oma tervise ja heaolu kasuks. Veena ka oma lähedasi, oma seltskonda, tegema tervislikke otsuseid, et suvi jääks meelde positiivselt ja mitte ähmaselt.

Me kutsume kõiki Eesti inimesi tegema mõistlikke valikuid. Rumalad valikud ei too kaasa positiivseid tulemusi. Kui su sõber, või isegi vaenlane, on astumas saatuslikku sammu, siis ole sina täna selleks mõistusehääleks. Ära lase alkoholi tarbinud inimest rooli! Ära lase purjus inimest ujuma! Astu vahele, kui näed, et kedagi survestatakse alkoholi tarvitama! Näita eeskuju! Ole eeskujuks noorematele, kes sinu peale üles vaatavad!

Positiivsete muudatusteni jõutakse samm-haaval. Teeme selle sammu ja jõuame koos elusa ja tervena sügisesse!

Arvamused

Kingi lapsele kained jõulud

Riigipühadel on mitu otstarvet. Üks neist on kindlasti anda sügavam tähendus valitud tähtpäevadele, märkida, et nendel päevadel ja nende taga olevatel mõtetel on meie ühiskonna jaoks sügavam ja kandvam olulisus. Muidugi ei oleks õige demokraatlikus ühiskonnas kedagi sundida midagi tähtsustama, kui inimene seda mõtet ei jaga, kuid omamoodi ühiskondliku kokkuleppena oleme valitud päevadele sellise rolli siiski andnud. Jätka lugemist

Kasvavad põhjused alkoholipoliitika tugevdamiseks

Eesti tubaka- ja alkoholikahjude vähendamise koja (ETAK) liikmed toetavad terviseminister Jevgeni Ossinovski alkoholipoliitika eelnõu ning soovivad valitsusele meelekindlust seista vastu kitsastest majanduslikest huvidest lähtuvatele rünnakutele. Jätka lugemist

Blogi

Piirikaubandusest rahva tervise vaatenurgast

Eesti on silmitsi olukorraga, kus Soome on olnud viimased 15 aastat ehk kus märkimisväärne osa elanikkonnast (kuid siiski selge vähemus) käib alkoholi ostmas naaberriigist. Soome jaoks oli ja on odav alkoholimaa Eesti, meie jaoks on selleks nüüd Läti. Jätka lugemist

555 vähki

Veebruari alguses tähistas terve maailm vähi vastu võitlemise päeva, mille tänavuseks motoks oli „Meie saame, mina saan!“. Vähemalt osaliselt saame me ennetada. Ja seda maailma vähiliidud meile kõigile südamele panevadki. Jätka lugemist

Kuidas on elada, kui riik asub lapsehoidjaks?

Suurbritannia Institute of Economic Affairs (IEA) koos Euroopa poliitika infokeskusega (European Policy Information Centre) avaldasid möödunud nädalal nn lapsehoidja riigi indeksi (The Nanny State Index), mis asetas Soome ja Rootsi kõige teravamasse tippu nimetades neid “Euroopa Liidu halvimateks riikideks, kus süüa, juua, suitsetada ja veipida.” Jätka lugemist

Kas mõõdukas alkoholi tarvitamine toob kaasa paremad tervisenäitajad?

Mark O Doherty

Mark O Doherty

Kohati ilmub teadusmaailmast uurimusi, mis näitavad, et mõõdukalt alkoholi tarvitavate inimeste tervisenäitajad (peamiselt südameveresoonkonna haiguste arvelt) on paremad võrrelduna alkoholi mitte tarvitavate inimestega. Jätka lugemist

Passiivse joomise aspekt alkoholipoliitika kujundamises. Karskusliidu kiri poliitikutele.

Viimastel aastatel on alkoholiga seotud kahjusid analüüsivad teadusuuringud suunanud alkoholist tingitud kahjude osas tähelepanu alkoholi joojale. Teadustekstides nimetatakse seda alkoholi põhjustatud kahjuks teistele (harm to others). Kõnekeeles on kasutatud terminit passiivne joomine, mida kasutame ka meie. Jätka lugemist